Kerro hankkeesta

Tällä sivulla kerätään tietoa käynnistyneistä ja valmistuneista virtavesien kunnostushankkeista.

Keräämme tietoa sekä käynnistyneistä että käynnistyksen tarpeessa olevista hankkeista. Työtä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Pyydämme kaikkia käynnistettyjen kunnostushankkeiden tekijöitä laatimaan hankkeesta tänne tiivistelmän opiksi ja ojennukseksi kaikille omasta hankkeesta haaveileville.

Vastaa lomakkeen kysymyksiin vapaamuotoisesti ja omin sanoin. Pyri selkeyteen ja lue kysymykset huolellisesti. Tarpeettomaksi kokemiisi kysymyksiin ei tietenkään tarvitse vastata.

Lomake alkaa tästä:

Jos lomakkeen täytössä on hankaluuksia, soita Henkalle 050-5949725 tai laita postia: henrik.kettunen@vaelluskala.net


 

Jos lomakkeen rakenteessa on huomauttamista, siitä voi antaa meille palautetta. Kirjoita suoraan tekstikenttään tai lähetä sähköpostia alareunassa olevaan osoitteeseen.