Ehdota uutta hanketta

Nätti koski, mutta kalat puuttuvat. Missä vika? Pitäisikö paikalle saada asiantuntija, joka selvittää syitä kalojen puutteeseen? Vai ovatko ongelmat jo selvillä, mutta hoitotoimenpiteet pitäisi suunnitella? 

Kunnostusta voi ehdottaa kuka tahansa, mutta paikallinen yksimielisyys kunnostustarpeesta on toivottavaa. Ehdotuksen ei tarvitse olla asultaan ja sisällöltään virallinen tai ammattimainen. Sisältö ja tarve ratkaisevat.

Salakalastajia Kärnänkosken alla Viitasaarella.

Meitä kiinnostavat vesistöjen ongelmat laajasti. Aiheita voivat olla esimerkiksi vaellusesteet, petokalojen määrä, soraikkojen kunto, turvetuotanto, rantarakentaminen, ojitukset, verkkokalastus, virtauksen sääntely, vieraslajit tai päästöt. Tai joku muu.

Virkamiesten kiireet ovat sellaiset, että ensin kerätään tietoa. Sitä kerätään ainakin puoli vuotta. Sen jälkeen aineisto annetaan eteenpäin ja toiset viranomaiset päättävät mitä tiedolla tehdään. Vakuutamme, että kun olet saanut lomakkeen täytettyä, niin ihan ensi viikolla ei ala puhelin tai sähköposti laulaa.

Samasta kohteesta voi tulla useita ehdotuksia, mutta se ei haittaa. Paikallisten näkemysten kokoaminen yhdeksi suunnitelmaksi tehdään myöhemmin yhdessä hankkeiden osapuolten kanssa. Jos täydennät aiempaa kuvausta, mainitse siitä tekstissä.

Vastaa lomakkeen kysymyksiin vapaamuotoisesti ja omin sanoin. Pyri selkeyteen ja lue kysymykset huolellisesti. Tarpeettomaksi kokemiisi kysymyksiin ei tietenkään tarvitse vastata. Isot tekstilaatikot venyvät tarpeen mukaan ja kulmasta voi raahaata vielä isommaksi.

Lomake alkaa tästä:

Jos lomakkeen täytössä on hankaluuksia, soita Henkalle 050-5949725 tai laita postia: henrik.kettunen@vaelluskala.net


 

Toivomme, että kalastuskoskien kunnostustarpeen kartoitukseen osallistuvat kalavesien käyttäjät, omistajat ja muut, joilla on käsityksiä kunnostettujen koskivesien paikallisista olosuhteista.

Tärkeää tietoa on myös se, jos jossain asiat ovat jääneet vaiheeseen, eikä poikastuotanto ole lähtenyt odotetulla tavalla liikkeelle.

Suunnittelun tueksi tarvitaan seurantaa ja tietoa siitä, mikä on kalaston tila. Jos kutukantaa ei ole, vika ei välttämättä ei ole koskessa. Mutta jos kutevaa kalaa löytyy ja kutuakin tapahtuu, mutta ei lisääntymistä, niin silloin paikka voi olla täydennyskunnostuksen tarpeessa.

Osa kunnostetuista koskista voi olla sellaisia että kutusoraikot ovat joko huuhtoutuneet pois, tai liettyneet. Monin paikoin voivat pienpoikasalueet olla vähissä tai heikossa tilassa, ja sen takia luontaista poikastuotantoa on vähän.

Mitä paremmin tiedostamme täydennyskunnostamisen tarpeet, sen paremmin ja halvemmalla voimme kohdentaa koskeen poikastuotantoa olennaisesti elvyttäviä täsmätoimenpiteitä.

Siihen tarvitseme sinun apuasi, paikkojen valokuvaamisia ja aloitteita seurannan parantamiseksi tai täydennyskunnostustoiminnan käynnistämiseksi.

Huom!

Lähettämällä lomakkeen mukana valokuvia, käyttöoikeudet pysyvät kuvaajalla, mutta Vaelluskala ry saa luvan käyttää kuvia asiaa edistävissä tarkoituksissa.