Kestävä kalastus

Mitä se tarkoittaa

Olemme yrittäneet hahmotella laajaa kokonaisuutta, jona kestävä kalastus voidaan Suomessa ymmärtää. Tämä käsitekartta on luonnos ja projekti, johon pyydämme kommentteja ja näkemyksiä. Kartan alapuolella kerromme lisää hankkeesta.

Voit liikutella karttaa hiirellä. Se aukeaa uudessa ikkunassa.

Mihin tämä projekti tähtää

Kestävän kalatalouden tavoitteet on määritelty esimerkiksi kalastuslain ensimmäisessä pykälässä. ”Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.”

Lakia toteuttavia tahoja on paljon ja ymmärrys siitä, miten kaikki vaikuttavat toisiinsa, miten yhteistyö voitaisiin organisoida ja millaisiin tavoitteisiin on välttämätöntä tai mahdollista pyrkiä, edellyttää mielestämme jotain tämän tyyppistä työkalua. Kokonaisuus on kuitenkin monisäikeinen, joten pyydämme apua ja palautetta, jotta tästä syntyisi riittävän kattava ja mahdollisimman virheetön. Olemme koonneet ensivaiheen kommentteja tähän liitteeksi.

Tähän mennessä tullutta palautetta

Velimatti Leinonen

Iso on kuva ja paljon on asiakysymyksiä. Hyvä mind map. Siinä puhutaan aika monen asiahaaran osalta negatiivisien pointtien kautta, mielestäni kaavio kaipaisi myös positiivis-sävytteiset pointit yhtä laajasti esille kuin negatiiviset. Uskon että kun ”negatiiviset ja positiiviset” asiakysymykset/pointit olisi rinnakkain niin se antaisi paremmat eväät eri intressitahojen ymmärtämiseen.

Olli Sivonen
Tuo iso mindmap on todella laaja ja siten myös vähän sekava. Nythän tuonne on tullut jo noita kommentteja ja selvennyksiä. Ei oo vieläkään auennut mitä noiden haarojen kärjet tarkoittaa: syitä, seurauksia, ongelmia vai ratkaisuja? Pääosin melko negatiivisia asioita, eikö mitään positiivista sanottavaa mistään?
Tuo mindmap kokonaisuutena kyllä kattava, mutta sitä kannattaa vielä muokkailla ”käyttäjäystävällisemmäksi”. Ehkä tuollaisenaan (pienen hienosäädön jälkeen) menisi viranomaisille (ehkä kalatutkijapuolelle ei tuosta niiin suurta hyötyä ole), mutta tavallisemmalle kalastajalle/kansalaiselle/osakaskunnille tuota kannattaa pienentää huomattavasti.

Mikko Peltsi Peltola
Näyttää hyvältä.. kansantajuisesti on minusta tärkeää että asiat esitetään kohtuullisen kokoisina annoksina.
Pitkä puuduttava teksti ei ehkä ole tehokasta mutta tällaiset kaavakuvat ja lyhyt info on must sopivaa pureskeltavaa sellaisellekin joka ei täysin perillä ole asioista..

Vesa Lindqvist
Oikein hieno ja varmasti hyödyllinen

Juha Karimäki
Nyr on kyllä sellainen pläjäys, että saattanee vaatia vähän perehtymistä ennen kuin osaa mitään sanoa. Ajatukselle kyllä iso peukku ja nämä kartat kyllä monesti selkeyttävät ajatuksia ja asioiden yhteyksiä. Tästä myös näkee helposti, että kyseessä on melko laaja asia, jossa helppojen yleistyksien tekeminen on vaikeaa ja tähän suoraviivaisuuteen tulee itsekin monesti sorruttua.

Otso Valta
Erittäin hyvä luonnos. Tämän tyyppinen kaavio olisi kaunis EU tasollakin ohjeeksi jäsenvaltioille siitä miten kalavesien hallinnointia voi käsitellä monipuolisesti.

Kai Passi
asia erinomainen mutta liian vaikeaksi homma/luettavuus ei saa mennä

Simo Pöyhtäri
Isossa asiassa ei liene yhtä ainoaa totuutta varsinkaan kun ihminen on sotkeutunut asioihin. Pelkästään luonnolle tekemämme vahingot vaikuttavat peruuttamattomasti tilanteeseen eikä tilannetta voi enää palauttaa ennalleen. Nyt pitää vain yrittää pitää kalakannat ja niiden elinolosuhteet mahdollisimman hyvinä. Meillä pitävät järvien ongelmana alikalastusta kun verkottajat vähenevät vuosi vuodelta.

Anders Berg
Det var omfattande ! Är litet rädd hur det går med nya fiskeriområdena. Redan nu har vi svårt att få folk som ställer upp i styrelsen. Fast fiskeområdena blivit större så är det mindre deltagare med på årsmöten. Om ansvaret ökar och arbetsbördan blir större tror jag det blir svårt att hitta sådana som ställer upp frivilligt.

Kasper Kosteczko
Hitusen iso kokonaisuus mutta joitain ajatuksia:
Kestävyys kalastuslaissa jaetaan käytön perusteella ekologiseksi, taloudelliseksi ja sosiaaliseksi ja osat vaikuttavat toisiinsa. Sosiaalisen kestävyyden puute saattaa esim.lisätä salakalastusta ja kalastusrikkomuksia mikä vaikeuttaa ekologisen kestävyyden saavuttamista (kalat pyydetään alamittaisina, uhanalaisina etc.), toisaalta kalastonhoitomaksupohja saattaa pienentyä koska ei koeta että maksusta saadaan riittävää hyötyä jolloin taloudellinen kestävyys kärsii eikä rahaa riitä kunnostuksiin, valvontaan, neuvontaan jne.
Lähtisin ehkä muokkaamaan työkalua jos sellainen on tarkoitus kehittää sen mukaan miten kalastus aiotaan jatkossa järjestää. Mun nähdäkseni kalatalousalueet ovat toimeenpanevia yksiköitä käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan kautta, niiden pitää siis tietää jo lähtökohtaisesti suunnittelun alkaessa mitä niiltä vaaditaan eli kestävyysnäkökohdat määriteltäisiin alueellisesti aiemmin. Etenkin sosiaalisen kestävyyden saavuttaminen vaatii valmistelua ja yhteensovittelua, sidosryhmät ovat edustettuina alueellisissa yhteistyöryhmissä joten työkalu luontevimmin soveltuisi käytettäväksi niissä tai niihin.

Esa Aalto
vaikuttaa hyvälktä

Petri Sirviö
Hyvä tapa kuvata kysymyksen monimuotoisuutta! Isot rakenteelliset kysymykset (tuossa nyt turveteollisuus, vesivoima, teollinen kalastus) ansaitsivat ehkä oman haaransa ja siihen täydentää sitten muutkin saman mittakaavan jutut: maatalouden, metsäojitusten ja yhdyskuntien päästöt.
Ilman muuta kannattaa jatkaa tuota työtä, pyrkien neutraaliin esitystapaan (niinkuin tuossa pääosin onkin.

Olli Toivonen
Hyviä ajatuksia. Kestävä kalastus on todella laaja käsite ja merkityskin helposti muuttuu riippuen ketä siitä puhuu. Suuntaviivoja asialle kannattaa kyllä luoda.

Raine Kortet

Hyvät kaaviot, todella tarpeelliset ja auttavat selventämään kokonaiskuvaa! Mietin että istutus -kohtaan voisi lisätä istutettavien kantojen sopivuuden (ei istuteta esim. täysin vierasta taimenkantaa jos alueen omaa taimenkantaa olisi mahdollista saada alueelle jne.). Vieraslajien kohdalla osiossa ”Kalastuksen periaatteet” ongelmalliset lajit ovatkin siellä (puronieriä ja kirjolohi), mutta ne voisi mainita ”Istutus” osiossa myös?

 

Mikko Nieminen
Antaa aika syväluotaavan kuvan kuinka perssiillään asiat pinnanalaisessa luonnossa on. Tosi hyvä ja moniuloitteinen juttu. Mitä pari lisäystä tuli ehkä mieleen. Eli tutkijoita ei ymmärretä, kuunnella, eikä arvosteta. Niin metsäojituksissa, kalalajien kestävyys/tila-asioissa ja koski ne sitten sisävesistöjä, tai merialueita. Jutun pitäis mennä enemmän siihen suuntaan. Että kun riittävä määrä tutlijoita sanoo, että ojat pilaavat vesistöt. Niin ne ojitukset kiellettäis ja asioille oikeasti tapahtuis jotain. On niin helppo hymähtää lehtijutulle, voivotella 5 minuuttia ja unohtaa.

Ja oma sarake kalastuksen valvonnalle, sen merkitykselle, kehittämisen tarpeille, mitä kautta sitä voisi ylipäätään lähteä parantamaan, ja saadaanko uhanalaisille kaloille laskennallinen arvo vai vieläkö pitää pitkään odottaa. Tässä kun näitä miettii niin lista varmaan jatkuis loputtomiin

Juha-Pekka Saarelainen
Paljon asioita, vaatii jonkin ajan syventymistä että kokonaisuus hahmottuu. Mutta tuohan tuollainen hyvin esille sen ettei asiat ole yksinkertaisia tai mustavalkoisia.

Kari Taimisto
Aika kattavasti siinä on asiat esitetty. Kalastuksen kokonaiskuva lienee juurikin noin.

Risto Ruokola
Paljon hyviä pointteja ja antaa aika hyvän ja helppolukuisen kuvan kokonaisuudesta. Ainakin näin kalastajan silmin katsottuna. Tuli mieleen yksi idea, tosin aika työläs toteutettava, mutta jos jokaisen kuvan tekstin saisi esim. linkitettyä faktoihin/tutkimustuloksiin, niin tuosta saisi kyllä hienon infopaketin.
Palavereihin varmasti oiva työkalu, jolla saa avattua ongelmien laajuutta. Hahmottaa nimittäin aika hyvin tilannetta. Koulutusmateriaaliksi varmasti toimii myös. Ja jossain vaiheessa ehkä myös julkiseksi asiasta kiinnostuneille..?

Juha Salonen
Tuossa voisi olla ongelmat yhtenä haarana. Nyt ongelmia on monessa haarassa. Esim näin: Vesivoima -> nousueste vaelluskaloille -> silppuri alasvaeltaville lajeille jne.

Timo Haapasalo
Meillä on tietoa paljon, liittyen esim kalavesien hallintaan, kalojen käsittelyyn, ekologiaan ja vaikka sun mihin, mutta ne tuntuu jalkautuvan aika heikosti. Tämä nyt on toki tällainen tieteenteoreettinen ongelma sinällään, mutta ihan koko kalastuskenttää ajatellen oikean ja viimeisimmän tiedon saaminen osaksi käytäntöjä voi olla tosi kimurantti homma. Eikä viime kädessä aina ole edes asennevammasta kiinni, mutta ihmiset ei vaan tiedä.

Sarianne Snellman
Olen mykistynyt. Kokosi jo tässä versiossa varsin kattavasti kalataloutta ja pidän sitä voimana, että kaikki on mahdollisimman pelkistetysti avattu.
Väreillä voisi tietysti kertoa mihin suuntaan mennään sitä punasempi, sitä negatiivisempi, mutta toisaalta se voi provosoida . Ehkä parempi pysytellä ”Lontoon metrokartassa”. Uskon että avaamalla isommalle ryhmälle saat asiantuntevampaa apua. Nythän on vaalit tulossa. Tarpeeksi selkokielinen niin kaikki ymmärtävät ja sitä tämä mielestäni juuri oli.

 

Matti Vaittinen
Melkoinen kuva! Nopeasti silmäilin, niin vaikuttaa asialliselle ja herättää ajatuksia. Tuohon kun jokaisen tekstin alle teet linkin, jossa asiaan uppoudutaan tarkemmin, niin siinähän on jo melkoinen opus.
Kokonaisuuden hahmotus on tosiaan tärkeää. Se on surkeaa seurattavaa kun periaatteessa samaa haluavat kalastajatahot riitelevät keskenään, koska eivät ymmärrä toisiaan.
Mutta siis ajatuksena mainio en tiedä miten yleisesti ihmiset tykkää näin ”isosta” ja moniulotteisesta, mutta itse tykkään tarkastella laajoja kokonaisuuksia, joissa on jopa aukkoja.

Juha Ojaharju
Siinä on aika hyvin hahmotettu kalastuksen tilaa.
Vapaa-ajankalastuksen tutkimuksen osalta tilanne on todella surkea. Sitähän ei ole tutkittu, eikä tutkita lähes lainkaan. Suomessa ei edes tiedetä, vapaa-ajankalastuksen välineteollisuuden arvoa, vaikka se on merkittävä teollisuuden ala.

Tapani Niemi
Erittäin havainnollinen esitys, joka suhteuttaa osatekijät suureen kokonaisuuteen. Kaaviosta näkee puut metsältä ja metsän puilta. On varmaan vaatinut aikaa tehdä. Minua puhuttelee mutta olen saanut tutkijan peruskoulutuksen ja tehnyt tutkivaa journalismia koko ikäni. Miten kaavio puhuttelee vapaa-ajan kalastajaa? En osaa sanoa. Luulen että moni rupeaa kiivailemana ja kyseenalaistamaan yksityiskohtia ja osioiden keskinäisiä suhteita.. Mutta minä pidän tuosta ja varmaan Kivelän Karikin, koska hän on systemaattinen ajattelultaan.
Minulla heti lähti digitaalinen suunnittelija liikkeelle. Jokaisen hännän päähän ja risteyskohtiin voisi upottaa audiota, videoita ja valokuvia, miksei tekstiäkin linkkinä. Syntyy laaja panoraama ja multimedia-aesitys.
Kaavio on erinomainen senkin vuoksi, että kala-asiat ovat sekava vyyhti organisaatioita, lakeja, intressi-ryhmiä… ja lisäksi jokainen eliölajia edustaa omaa lokeroaan.
Tällä kykenee hahmottamaan kokonaisuuden.

Marleena Isomaa
Mind map näytti varsin kattavalle. ”Kalastuskuolleisuus – tutkimustietoa vähän” kalskahti hieman, tutkimustietoa on vaikka kuinka paljon. Tosin en tiedä oliko kalastuskuolleisuuden tutkiminen rajattu johonkin tiettyyn aihepiiriin. ”CR kalastuksen demonisoinnin voisi korvata CR kalastuksesta valistamisella. Tai lisätä demonisoinnin perään.
Yksi kiistakysymys on CR-kalastuksen kalastuskuolleisuus, sitä pitäisi tutkia jotta demonisointi ym. saisi jonkinlaisen loppukaneetin.

Manu Vihtonen
Noinhan se isossa kuvassa menee…kansanedustajille varmaan liian monta eri piuhaa, jos ei tuota tee sitten rautalangasta

 

 

Vesa Rantanen
Tuosta kuvasto voisi pitää viikon seminaarin. Itse pilkkoisin ison kuvan osiin, koska oma kuulijakunta ei tajuaisi noin isoa kuvaa.

Juhani Kyllönen
Nopeasti vilkaistuna tuli mieleen soteuudistuksen havaintoesitys.. Mutta kun suurensin tekstit luettavaan kokoon, sieltä paljastuu kokonaisia lauseita. Hätäisen vilkaisun perusteella tuon ympärille saisi aika kattavan pari-kolmepäiväisen seminaarin. Mikö minussa tuossa esityksessä on hyvää, on se että linjat risteävät ja leikkaavat yhdessä pisteessä. Ja se jos mikä kuvaa sitä, mitä olen itsekin ajatellut usein, että itsekseen toimivia tahoja on liikaa ja syntyy turhaa kilpailua ja syyttelyä – vähän niin kuin puhuit näistä rahoitusasioistakin kunnostuksiin liittyen. Kaikki ryhmät kuitenkin kohtaavat yhteisessä leikkauspisteessä, joka on toimiva vesiekosysteemi, joka tuottaa hyvinvoiintia yksilöille ja taloudellekin. 
Ja pakka on todella hajallaan ja osa rintamista on jopa vastakkain. Erityisesti ammattikalastajat tuntuvat olevan sitä mieltä, että kaikki muut ovat heitä vastaan. Kun taas tosiasiassa toimivat ja hyvinvoivat kalavedet ja kalakannat olisivat asia joiden puolesta kaikkien pitäisi kapinoida yhtenä rintamana.

Juhani Piri
Tuohan oli loistava kartta. Tuonne vesiviljelypuolelle lisäisin kiertovesiviljelyn. Miksi samaa innovaatiota ei voisi käyttää myös merikasseissa (olen miettinyt) 
Jokseenkin vois myös tuonne verkkokalastuksen vähenemisen puolelle edes ideatasolla koettaa miettiä jotain toista pyyntimuotoa eli tarjota ns vaihtoehtoa eikä sulkea kokonaan pois että verkot veks ja vapa käteen. Ehkä tässäkin voisi jotain innovaatiota käyttä tai kohdistaa katseet rysiin tai nuottiin ja yhteisöllisyyteen passiivi ja isojen aktiivipyydysten osalta. 
Tuota kuvaa kattelin ja tein mielikuvaharjoutuksen ja mielestäni tuo olisi aika toimiva kartta jos joka vesistön kohalla sitä käytettäisiin kuten itse mielikuvaharjoutuksessa.

Otin siis mieluikuvituksellisen vesistön jossa oli eri elementtejä ja sitten kaaviosi. Viivasin yli ne mitä ongelmia vesistössä ei ole ja katsoin mitä jäi jäljelle. Pistetytin mielessäni myös esimerkiksi padot aika korkealle, mutta sitten taas CR demonisoinnille en antanut niin kovia negatiivisia pisteitä.

Jäljelle jäävistä asioista kun päästäisin toimiin ja ehkä jokin pisteytysmalli vakaavuuden osalta olisi hyvä niin aivan loistava kartta kohti kestävää kalataloutta

Matti Kotakorpi
Aika kattavasti näyttää olevan punottu koko ala yhteen verkkoon 
Voin kuvitella että kalaviranomaiset eivät paljon strategioita pohdi. Järvi-Suomen alueella on yhteensä 11 kalaviranomaista töissä nykyään. Ei sillä organisaatiolla voi tehdä muuta kuin yrittää selviytyä päivästä toiseen. Tää on aivan absurdi tilanne. Kaikki 22 000 osakaskuntaa pitäisi laittaa kestävän kalastuksen puitteisiin ja organisaatio on tuollainen. 
Olen tuosta osakaskuntajaosta yrittänyt pitää meteliä. Jengi ei oikeasti tiedä tai ymmärrä kuinka pieniä ne osakaskunnat on. 
Miten voi suunnitella jotain kalastuksensäätelyä jos ei ole edes karttaa vesialueen omistajista.
Kyllä askarreltavaa olisi, mutta kovin on pienet pelimerkit pelureilla.
Aika huono tilanne nyt kun juuri tuli uusi laki ja ongelman ydin eli osakaskunnat jäi entiselleen.
Ja jos vaelluskaloja ajattelee, niin yhtään ”villiä” vesialuetta ei saisi seassa olla. Säätelyn pitäisi olla kattavaa. 
Ehkä moni asia ratkeaa sillä jos kalastajien määrä vaan vähenee 
Ihmiset ei asu maalla. Eivät pysty kalastamaan ympäri vuoden tehokkaasti, niin kuin joskus.

Jouko Sirkkala
No onpas hyvä…. en kyllä heti löytänyt lisättävää enkä muutettavaa. Allekirjoitan itse kyllä nuo kaikki Tämä olisi hyvä ohjenuora uusille kalatalousalueille, jotka aloittavat toimintansa vuoden päästä. Tuossa olisi kaikki huomioitavat tekijät ohjelmien suunnitteluun. Juuri vahvistettiin nuo alueet. 
Arvaan kaikkien asian oikeasti tuntevien taputavan käsiä yhteen. Tämä ei kyllä saa jäädä käyttämättä vaan loppuun viritettynä eteenpäin…. nyt on juuri oikea aika

Anssi Vainikka
Tuossahan se koko kuva pitkälti muuten varmaan on. 
Evolutiiviset muutokset puuttuu vielä. 
Ekologiset romahdukset palautuu, evolutiiviset muutokset eivät ja ne voivat myös estää ekologisen palautumisen. 
Eihän meillä olisi mitään hätää, jos vaikka Iijoen lohet säilyisi laitoksissa muuttumattomina. Ongelma tulee, kun ei niitä voida enää palauttaa, kun alkuperäiset ominaisuudet on kadonneet. Sama pahasti ylikalastettujen kantojen kanssa. 
Mä luulen että sulla on paljon parempi kokonaiskuva asiasta kuin kellään lukelaisella. Tuota kannattaa hioa ja julkaista se vähintään nyt nettikanavissa. Ja miksei vaikka Suomen kalastuslehdessä. Osa varmaan pitää itsestäänselvyytenä eikä silti tiedosta kokonaisuutta. Marjomäki puhui hyvin kestävyydestä kalastuslakipäivillä. 
Ihan käytännössä tuossa isossa kartassa teksti jää pieneksi. Voisi auttaa tehdä vielä toinen versio, jossa ekassa on paksummat viivat ja isommat fontit päätemoihin ja kunkin teeman alla linkki yksityiskohtiin

Kari Lossi
Täytyy sanoa, että erittäin hyviä pointseja. Täytyy vielä paneutua ajatuksella. Muutama iso juttu joka tulee ensimmäisenä mieleen. Mun mielestä kalastuksen valvonta on todella summitaista. Olisikin syytä siirtyä Kalastusaluiden vastuusta, erillisen valvonta instanssin ammattimaiseen valvontaan. Käytetään ne huuhaa järjestöjen rahoitukset ammattimaiseen valvontaan. Ilman jonkinlaista kalastus tutkintoa ei voida olettaa kovin kestävää toimintaa laajassa mittakaavassa.

Ilkka Vesikko
Havainnollisessa mielessä kuvaa voisi ehkä vielä parannella. Joku graafikko voisi antaa ulkoasulle hyvällä idealla paljonkin lisää. Sisällöt ovat hyviä, mutta olen liian väsynyt pohtimaan niitä syvällisesti. Idea on erinomainen ja havainnollistaa hyvin muutaman sanan takana lojuvan monipuolisen tematiikan.

Antero Virkkunen
Pätevä ja selkeä paketti, iso peukku jo tälle versiolle. Tietysti riippuu käyttötarkoituksestakin, tai siis ihan tällaisena ei normitallaajalle varmasti selittämättä aukea, mutta toisaalta ton avulla ainakin minä osaisin selittää asian kenelle vaan. Omaan käyttööni ainakin hyödyllinen muistilista esityksiin yms. 
Joo kyllä ehdottomasti tollaisessa käytössä toimii. Itsekin olen huomannut, että keskusteltaessa itselläkin on vaikeaa muistaa joka ikistä pointtia, kun asia on niin monitahoinen. Eli toimii juurikin ikäänkuin karttana keskustelussa. Itse tulee nykyään ajateltua kala-asioita lähinnä siltä kannalta, kuinka normitallaajalle pystyttäisiin asioita selventämään ja kyllä ainakin omalla kohdalla koen tämän hyödylliseksi niissäkin keskusteluissa tai esityksissä. No mutta joka tapauksessa iso peukku ja tosi hienoa että jaksat vääntää viikko toisensa jälkeen kalojen eteen! Arvostan!

Jukka Halonen
Huomattavan hyvä pohja!

Janne Juuso
Täähän on oikeestaan hyvä kaavio ja olen monesti yrittänytkin kertoa kuinka moniuloitteisesta asiasta on kysymys kun puhutaan kalastuksesta, sen säätelystä etc. 
Voisko jonnekkin laittaa yhden suurimmista ongelmista eli kohdennettu pyynti. 
Jos saaliista 50% on nk. Kohdekalaa…esim. siika niin kalastus on ”kestävää” lain mukaan. Pitäisi olla kohta jossa nämä erittäin uhanalaiset määrittää itsessään onko pyynti kestävää vai ei. 
Perämerellä karisiian sivusaaliina tulee mm. Meritaimene syönnöksellä olevia pikku taimenia… tämä on prosenttuaalisesti luokkaa 2-3%… kuullostaa vähältä mutta kun alkaa laskeen mitä se muutama prosentti tarkoittaa niin puhutaan vakavasta ongelmasta.

Marko Paloniemi
Melkonen himmeli. Mutta sitähän se todellisuudessa on. Ja tuokin vielä vaatii paljon lisää ”oksia”.

Tapio Gustafsson
En mene sen enempää siihen mitä viivojen päässä lukee, mutta voisiko noita ydinasian ympärillä olevia vähentää puoleen, jolloin tulisivat ehkä vahvemmien esille. Toinen juttu on sitten itse sisältö. En nyt tiedä miten olet tuon koonnut, mutta varmaan tuon ympärille voisi kehittää jonkun brainstormin, jossa koko kenttä olisi laajasti edustettuna ja näin kaikki mielipiteet tulisivat kuulluiksi.

Matti Ovaska
Hyvää analyysia ja paljon listattu keskeisiä kipukohtia. Tuollainen mind map -harjoitus olisi varsin mielenkiintoinen toteuttaa eri kalatalouden sidosryhmille, sillä saattaisi avata myös uusia näkökulmia. Kyllähän tuo kokonaisuuden hahmottaminen ja erityisesti paperille laittaminen on vaikea tehtävä ja oikeastaan kuvastaa sitä, miten paljon on huomioitavia asioita.

Henrik Rehbinder
On ehdottomasti hyvä idea!!! Vaatii varmasti hieromista ja täydennyksiä, mutta eihän tota koskaan tule saamaan ”täysin valmiiksi” niin läjään vaan & esille. Voisi laittaa vaikka kommenttikierrokselle nopeantoiminnanjoukoille, tms. niin voi vielä hioa yksityiskohtia. Toisaalta jos tuon laittaa ihan mihin vaan, niin varmasti sieltä tulee kaiken näköistä pas#aa & hölmöjä kommentteja…
Yksi haara voisi olla ympäristöasiat = maatalous & muut päästöt, vaelluskalojen nousuesteet & muidenkin kalalajien luontaisen kudun esteet (vs. älytön istutuspolitiikka) jne., jne.

Olli-Pekka Salminen
Hyviä ja tärkeitä teemoja. 33 §:n osalta jättäisin pois maakuntien liitot, sillä ne ovat poliittisia toimijoita jotka ovat lähes poikkeuksetta alisteisia mm. vesivoimayhtiöille. ELY-vetoisuutta korostaisin, sillä he eivät voi teoreettisesti politikoida vaan tehdä viran puolesta puolueetonta (jos nyt koskaan täyttä puolueettomuutta missään saavutetaan) työtä.