Etsintäkuulutus

Etsimme vesiluonnon ja vaelluskalojen elvyttämisestä kiinnostuneita paikallisia toimijoita. Virtavesien ja vaelluskalojen elvyttämisessä tarvitaan yhteistyötä ja tekijöitä. Useimmissa maamme vesistöissä luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elvyttäminen on edennyt liian hitaasti ja siihen pitää puuttua.

Suomessa kunnostustoiminta on ulkoistettu viranomaisille. Ymmärrys siitä, miten pienin resurssein ja vähäisin ponnistuksin voidaan saada hyviä tuloksia, ei ole yleisesti tiedostettu. Virtavedet tarvitsevat paikallisia toimijoita, jotka ovat läsnä, tuntevat vesistöt, ymmärtävät realiteetit ja kykenevät edistämään asioita.

Paikallistoiminnan aktivoiminen edellyttää ainakin sitä, että ymmärretään miten paljon yksi mies ja lapio voi saada aikaan. Saati paikallisin talkoovoimin. Esimerkiksi Longinojan taimenkannan elvyttäminen on muutaman aktiivisen toimijan ponnistuksin muutettu merkittäväksi taimenten hautomoksi. Pienpoikasmäärät ovat kymmeniä kertoja suurempia kuin hoitamattomilla vesillä. Tämän luulisi kannustavan kalamiehiä toteuttamaan saman tempun muuallakin. Hyviä poikasvesiähän meillä riittää.

Miksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä

Kaikki ongelmat eivät ratkea pelkästään poikasmäärien lisäämisellä. Taimenen elinkierron osien katkeamattomuus on tärkeä näkökulma kantojen elvytystyössä. Vesistöjen kunnostaminen vaatii ymmärrystä, pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. Esimerkiksi kosken kunnostaminen ilman valuma-alueen kunnostamista ei tavallisesti riitä. Jos kalaston ongelmat ovat vaikkapa veden laadussa, voidaan valuma-alueelle tarvita lisää kosteikkoja tai selvittää, mitä hulevesille voidaan tehdä. Ilman laaja-alaista yhteistyötä moniin ongelmiin on vaikea puuttua.

Monet muut kalaston ongelmat ovat samalla tavalla korjattavissa hyvillä yhteistyömalleilla, kuten vaellusesteiden avaaminen tai kohtuuton pyynti järvi- ja merialueilla. Jokisuiden ja kapeikkojen verkkokalastusta on merialueilla uuden kalastuslain myötä rajoitettu. Vastaavia rajoituksia tarvitaan myös sisävesille.

Viranomaisilla on tieto ja osaaminen

Hallinnollinen kahtiajako on ongelma kalaston hoidossa. Vesiä hallinnoi ympäristöministeriö ja kalastusta maa- ja metsätalousministeriö. Vesiä tutkii Suomen ympäristökeskus ja kaloja Luonnonvarakeskus. Muu kenttä seuraa tätä samaa kahtiajakoa. Rajat ylittävää vuoropuhelua on, mutta tilanteen vakavuus ja tarpeen suuri määrä huomioon ottaen, liian vähän.

Jos Suomessa halutaan edistää kestävää kalastusta ja elvyttää luonnonvaraiset kalakannat, kuten kalastuslaissa on määritetty, se ei onnistu ilman järkevää vesiluonnonsuojelua. Kalakantojen elvyttäminen edellyttää merkittävää tiedon siirtoa ja yhteistyön organisointia vesi- ja kalasektorin toimijoiden välille.

Yksittäiset kunnostustempaukset ovat tärkeitä sekä paikallisen että yhteiskunnallisen vaikutuksensa vuoksi. Vaelluskala ry iloitsee WWF:n ja K-ryhmän yhteistyöstä ja hankkeesta, joka tähtää vaelluskalojen kutumahdollisuuksien edistämiseen. Tämä on yksi kuluneen vuoden hienoimpia hankkeita ja arvostamme sen korkealle.

Me haluaisimme vielä nähdä, miten paikallistoiminta saataisiin valtakunnallisesti organisoitua, koska uskomme, että kunnostustoiminta on tehokkainta silloin, kun asialla ovat paikalliset aktiivit ja asiantuntijat.

Siksi etsintäkuulutamme paikallisia toimijoita verkostoitumaan ja tekemään ehdotuksia hyvistä kunnostuskohteista ja kertomaan omista vesistö- tai virtavesikunnostuksiin tai vaelluskalojen elvyttämiseen liittyvistä toiveista, näkemyksistä ja tarpeista. Vaelluskala ry:n asiantuntijat auttavat arvioimaan hankeideoita ja tukevat verkostoitumista muiden saman alan toimijoiden kanssa.

Ilmianna potentiaalinen kunnostuskohde!

Vaelluskala ry kerää maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tietoa kunnostuksen tarpeessa olevista virtavesistä. Hanketta toteutetaan tällä kyselyllä, vastauslomakkeet löytyvät alla olevan linkin kautta. Pyrimme keräämään tietoja kaikista vesistöistä, joihin tarvitaan kunnostustoimenpiteitä.  Keräämme myös tietoa hankkeista, jotka ovat jo käynnissä. Tätä varten on oma lomakkeensa.

Lisätietoja os. http://vaelluskala.net/projektit/kerro-kohteesta/
tai Vaelluskala ry:n toiminnanjohtaja Henrik Kettunen, p. 050-5949725, henrik.kettunen@vaelluskala.net

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

79 − 69 =