Vesivoima

Pienvesivoimalabisnes uhkaa vaelluskaloja

Pienvesivoimaloiden rakentaminen näyttää hajautetun energiatuotannon näkökulmasta myönteiseltä, mutta niiden vaikutus vaelluskalakantojen elvytysyrityksiin on valitettavasti ollut erittäin kielteistä. On syytä pohtia viimeisintä tietoa käyttäen sitä, millä keinoin ristiriidat vaelluskalojen pelastamisen, luonnon virkistyskäytön ja pienvesivoimaloiden nykymuotoisen käytön välillä ratkaistaan. Virtavesien ja vaelluskalojen elvyttäminen onnistuu sitä paremmin mitä luonnollisemmat virtaamat ovat. Luonnollinen tai luonnollisen kaltainen virtaamavaihtelu edistää vesiekosysteemien …

Pienvesivoimalabisnes uhkaa vaelluskaloja Lue lisää »

Huono kalatie on rahan haaskausta

Kun vaelluskalan kierto kutu- ja kasvualueen välillä estyy, puhutaan vaellusesteestä. Se on tyypillisesti ihmisen tuottama pato, joka tukkii väylän liikkuvalta kalalta. Pato on tuhoisa virtavesien luonnolle, kalojen lisääntymisalueille ja poikasten kasvualueille. Padot hävittävät tehokkaasti kalojen lisääntymisen edellytykset. Kalakantojen näkökulmasta ne olisi parasta poistaa kokonaan, kun se on mahdollista. Jos pato ei ole poistettavissa, sen voi …

Huono kalatie on rahan haaskausta Lue lisää »

Kutusoraikkojen puhdistus on tehokeino lohikalakantojen elvyttämisessä

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman kutusoraikko-hankkeen, Metsähallituksen sekä Itä-Uudenmaan vesien ja ilmansuojeluyhdistyksen asiantuntijat tekivät kutusoraikon puhdistuksen pilotoinnin Sipoonjoen Ritobäckenilla. Kunnostuskokeilua tehdään siis purossa keskellä Sipoonkorven kansallispuistoa. Median edustajat ovat myös tervetulleita todentamaan ainutlaatuista ja havainnollistavaa kunnostusdemonstraatiota. Sipoonjoen latvapuroilla elää harvinainen alkuperäinen taimenkanta. Työtä tämän äärimmäisen uhanalaisen populaation elvyttämiseksi on tehty jo vuosia. Kalastusalueen, Sipoon kunnan ja …

Kutusoraikkojen puhdistus on tehokeino lohikalakantojen elvyttämisessä Lue lisää »