Lohi

Puhdistavia virtauksia

Puhdistavia virtauksia kutusoraikkojen ylläpitoon Teksti: Henrik Kettunen Kuvat: Mikael Nilsson Virtavesien kunnostusten pyrkimyksenä on palauttaa virtavesiluontoa monimuotoisemmaksi, sekä elvyttää kalastoa ja eliöstöä. Kunnostuksilla pyritään myös parantamaan alueen virkistysarvoja. Yleisellä tasolla toimenpiteet saattavat näyttää kohtuullisen onnistuneilta. Lohikalojen poikastuotannon kannalta tulos on selvästi heikompi. Kutusoraikkoja voi tehdä monin eri tavoin, ajatuksin ja päämäärin. Toteutukseen vaikuttavat kalalajit ja …

Puhdistavia virtauksia Lue lisää »

Kutusoraikkojen puhdistus on tehokeino lohikalakantojen elvyttämisessä

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman kutusoraikko-hankkeen, Metsähallituksen sekä Itä-Uudenmaan vesien ja ilmansuojeluyhdistyksen asiantuntijat tekivät kutusoraikon puhdistuksen pilotoinnin Sipoonjoen Ritobäckenilla. Kunnostuskokeilua tehdään siis purossa keskellä Sipoonkorven kansallispuistoa. Median edustajat ovat myös tervetulleita todentamaan ainutlaatuista ja havainnollistavaa kunnostusdemonstraatiota. Sipoonjoen latvapuroilla elää harvinainen alkuperäinen taimenkanta. Työtä tämän äärimmäisen uhanalaisen populaation elvyttämiseksi on tehty jo vuosia. Kalastusalueen, Sipoon kunnan ja …

Kutusoraikkojen puhdistus on tehokeino lohikalakantojen elvyttämisessä Lue lisää »