admin

Pienvesivoimalabisnes uhkaa vaelluskaloja

Pienvesivoimaloiden rakentaminen näyttää hajautetun energiatuotannon näkökulmasta myönteiseltä, mutta niiden vaikutus vaelluskalakantojen elvytysyrityksiin on valitettavasti ollut erittäin kielteistä. On syytä pohtia viimeisintä tietoa käyttäen sitä, millä keinoin ristiriidat vaelluskalojen pelastamisen, luonnon virkistyskäytön ja pienvesivoimaloiden nykymuotoisen käytön välillä ratkaistaan. Virtavesien ja vaelluskalojen elvyttäminen onnistuu sitä paremmin mitä luonnollisemmat virtaamat ovat. Luonnollinen tai luonnollisen kaltainen virtaamavaihtelu edistää vesiekosysteemien …

Pienvesivoimalabisnes uhkaa vaelluskaloja Lue lisää »

Huono kalatie on rahan haaskausta

Kun vaelluskalan kierto kutu- ja kasvualueen välillä estyy, puhutaan vaellusesteestä. Se on tyypillisesti ihmisen tuottama pato, joka tukkii väylän liikkuvalta kalalta. Pato on tuhoisa virtavesien luonnolle, kalojen lisääntymisalueille ja poikasten kasvualueille. Padot hävittävät tehokkaasti kalojen lisääntymisen edellytykset. Kalakantojen näkökulmasta ne olisi parasta poistaa kokonaan, kun se on mahdollista. Jos pato ei ole poistettavissa, sen voi …

Huono kalatie on rahan haaskausta Lue lisää »

Puhdistavia virtauksia

Puhdistavia virtauksia kutusoraikkojen ylläpitoon Teksti: Henrik Kettunen Kuvat: Mikael Nilsson Virtavesien kunnostusten pyrkimyksenä on palauttaa virtavesiluontoa monimuotoisemmaksi, sekä elvyttää kalastoa ja eliöstöä. Kunnostuksilla pyritään myös parantamaan alueen virkistysarvoja. Yleisellä tasolla toimenpiteet saattavat näyttää kohtuullisen onnistuneilta. Lohikalojen poikastuotannon kannalta tulos on selvästi heikompi. Kutusoraikkoja voi tehdä monin eri tavoin, ajatuksin ja päämäärin. Toteutukseen vaikuttavat kalalajit ja …

Puhdistavia virtauksia Lue lisää »