Suunnittelupalvelua

Asiantuntija-apua

kalapaikkojen suunnitteluun ja toteutukseen

Nätti koski, mutta missä kalat? Viimeiset vuodet kalastuskoskiamme on ylläpidetty istuttamalla niihin tuhansittain pyyntikokoisia taimenia tai kirjolohia, jotta kalastusluvalle saisi jotain vastinetta. Puskaradion uutisvälityksen jälkeen yli puolet juuri koskeen lasketuista kaloista on päätynyt paikallisen aktivistiremmin pakastimeen ja rippeillä on yritetty pitää urheilukalastuskohdetta kiinnostavana. Kuulostaako tutulta?

Koskia on myös kunnostettu tehottomasti. Työ on jäänyt kesken, tehty koneellisesti ja palautettu lähemmäs luonnontilaa, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Istutukset ovat epäonnistuneet, taimen ei lisäänny ja kalapaikan tekohengitys jatkuu kuten ennenkin. Näin ei tarvitse olla. Kosket voidaan saada tuottamaan omaa kantaa, mutta se vaatii ensin selvitystyötä ja asiantuntemusta.

Vaelluskalan asiantuntijat voivat auttaa

Ota meihin yhteyttä. Selvitetään yhdessä miten voimme auttaa. Asiantuntijamme osaavat sekä perus- että täydennyskunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen. Me kerromme, miten työ toteutetaan mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti. Meiltä saa kunnostusohjelman, jolla vaelluskalakantaa voidaan elvyttää ja kalastuskohdetta parantaa.

Kaikkia koskivesiä voidaan kohentaa. Jos kohteella on tehty kalataloudellinen kunnostus koneellisesti, on kallein osa projektista useimmiten kunnossa. Tavallisesti kunnostettujen koskien ongelmat liittyvät pienpoikasalueisiin, kutusoraikkoihin tai emokalojen vähyyteen.

Täydennyskunnostuksissa tärkeintä on rantojen, pienpoikasalueiden ja kutusoraikoiden seuranta ja ylläpito, jota voi helposti tehdä itse tai talkoovoimin. Talkookunnostukset kannattaa kuitenkin antaa asiantuntijan suunniteltavaksi ja ohjattavaksi.

Kaikkia koskikalastuskohteita voidaan kohentaa

Suomessa on pitkä riistanhoidollinen perinne ja osaaminen. On hyvin erikoista, ettei tämä sama asenne ja tavoitteellisuus ole levinnyt vielä kalapaikkojen hoitoon, vaikka tarve on ollut selvästi nähtävissä jo vuosikymmeniä.

Pääosa maamme koski- ja virtavesistä on uiton tai kuivatuksen takia perattu. Tämä on heikentänyt lohikalojen elinympäristöjä sekä kutu- ja poikasalueita. Monin paikoin virtavesillä on tehty jonkinlaisia kunnostuksia. Niiden vaikuttavuuden seuranta on kuitenkin jostain syystä retuperällä.

 

Emokalaston tilan selvittäminen edellyttää kalaston seurantaa, kutupesien laskentaa ja kuduntarkkailua. Kutupohjia täytyy pitää yllä, koska soraikot liikkuvat tulvien mukana tai huuhtoutuvat pois, myös ahkerassa kutukäytössä. Kelvottomassa soraikossa ei synny luonnonpoikasia. Luonnonpoikanen tarvitsee pienpoikaskivikon, jossa se on ensimmäisten kuukausien ajan turvassa pedoilta. Alkukesän kasvu on puolestaan täysin biotoopin varassa, josta poikanen kerää ravintonsa.

Vastakuoriutuneiden poikasten elinympäristö on matala ja hidasvirtainen rantakaistale, joka koneellisessa kunnostuksessa on hyvin usein jäänyt liian jyrkäksi tai syväksi. Korjaustoimet voivat olla hyvin pienimuotoisia loiventamisia ja kiveämisiä, joita voidaan muutaman neliön alalle helposti tehdä talkoilla ja ilman koneita. Hienosäätö on käsityötaito, jonka rooli kalakannan kohentamisessa voi olla aivan ratkaiseva.

Halvempi on tehokkaampi

Kalavesien käyttö- ja hoitovastuu on kalastuslain mukaan omistajalla. Harrastajien suuri määrä voi kuitenkin auttaa, kun käsipareja talkoisiin löytyy paikoin runsaasti. Toiminta on myös halpaa, jos virtausolosuhteita ei muuteta, jolloin kunnostus ei edellytä vesioikeuden lupaa. Mitä vähemmän koneellista työtä tarvitaan, sen nopeammin päästään elvyttämään itse kalakantaa.

Summittainen sorastaminen ei tavallisesti tuota toivottua tulosta. Koskeen saadaan kyllä hyvää materiaalia keinotekoisten kutupesien rakennusaineiksi, mutta tavallisesti näin ei ole toimittu vaan sora on jätetty sinne, mihin se on sattunut kaatumaan. Tästä eteenpäin kutupesien rakentaminen on käsityötä.

Mitä palvelumme sisältää

Vaelluskala ry:stä saa apua vesistökunnostuksiin. Hankkeet toteutetaan tarvittaessa  vaelluskalaverkoston muiden jäsenten ja maakunnallistesti toimivien asiantuntijoiden kanssa. Painopiste on kunnostusten suunnittelussa, täydennyskunnostuksissa, koulutuksessa ja ylläpidon suunnittelussa.

Palvelut hintoineen: €
 • Taustatyöt alk 400
 • Arviointityö / päivä 800
 • Matkakorvaukset 0,41e/km*
 • Käytännön koulutusjakso maastossa tai sisätiloissa 4h 500
 • Raportointi ja toimenpidesuositukset alk 400
 • Toiminta on arvonlisäverollista, joten hintaan lisätään ALV 24%.

* Pyrimme aina etsimään asiantuntijan, joka on mahdollisimman lähellä kohdetta.

 

Miten valmistaudut

Ennen asiantuntijan saapumista on hyvä koota yhteen kaikki mahdollinen hanketta hyödyntävä taustatieto, kuten

 • vesialueen kunnostushistoria
 • miten vesi- ja maa-alueiden omistus on jakautunut
 • tärkeimmät vaellusesteet
 • yläpuolisen valuma-alueen tunnetut taimenen kutu- ja poikasalueet
 • istutusten historia
 • mikä kuormittaa veden laatua
 • veden laadun nykytila

Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä kohteenne nykytila ja me teemme arvion kohteenne tarpeista ja kuinka työ toteutetaan. 

 

Kunnostustoiminnasta vastaa

Henrik Kettunen
Vaelluskala ry, iktyonomi ja ekonomi
www.vaelluskala.net
p. 050 5949 725
henrik.kettunen@vaelluskala.net

Yhteistyössä: SYKE / vesistökunnostusverkosto, alueelliset vesiensuojeluyhdistykset, Virho, Vesi-Visio osk, ELY:t, Suomen Urheilukalastajain liitto, Rudus Oy, Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura (SKES), Luonnonvarakeskus, Jokitalkkarit, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.