Vesivoima

Vaelluskalapäätös

Vaelluskalapäätös Tämä on vetoomus suomalaisille päättäjille Ryhtykää toimiin omalla esimerkillänne vaelluskalojen puolesta. Myös jokainen kalastuksenharrastaja on omalta osaltaan päättäjä. Vaelluskalojen kannat ovat pääosin hävinneet ja jäljellä olevien kantojen tila on huolestuttavan heikko. Jaa tämä viesti Facebookissa alla olevasta linkistä tai Twitterissä tagilla #Vaelluskalapaatos. Haasta ystäväsi mukaan työhön vaelluskalojen puolesta. 1. Vaelluskalat ja niiden elinympäristöjen elvyttäminen …

VaelluskalapäätösRead More »

Pienvesivoimalabisnes uhkana vaelluskaloille

  Pienvesivoimaloiden rakentaminen näyttää hajautetun energiatuotannon näkökulmasta myönteiseltä, mutta niiden vaikutus vaelluskalakantojen elvytysyrityksiin on valitettavasti ollut erittäin kielteistä. On syytä pohtia viimeisintä tietoa käyttäen sitä, millä keinoin ristiriidat vaelluskalojen pelastamisen, luonnon virkistyskäytön ja pienvesivoimaloiden nykymuotoisen käytön välillä ratkaistaan. Virtavesien ja vaelluskalojen elvyttäminen onnistuu sitä paremmin mitä luonnollisemmat virtaamat ovat. Luonnollinen tai luonnollisen kaltainen virtaamavaihtelu edistää …

Pienvesivoimalabisnes uhkana vaelluskaloilleRead More »

Huono kalatie on rahan haaskausta

Kun vaelluskalan kierto kutu- ja kasvualueen välillä estyy, puhutaan vaellusesteestä. Se on tyypillisesti ihmisen tuottama pato, joka tukkii väylän liikkuvalta kalalta. Pato on tuhoisa virtavesien luonnolle, kalojen lisääntymisalueille ja poikasten kasvualueille. Padot hävittävät tehokkaasti kalojen lisääntymisen edellytykset. Kalakantojen näkökulmasta ne olisi parasta poistaa kokonaan, kun se on mahdollista. Jos pato ei ole poistettavissa, sen voi …

Huono kalatie on rahan haaskaustaRead More »