vaelluskala

kalakannat kuntoon suomen vesillä

Mitä me teemme

Vaelluskala ry on jokaisen kalamiehen ja -naisen asialla, harrastajien ja  ammattilaisten. Jokaisen suomalaisen työ on tarpeen, jotta kalakantamme saadaan elvytettyä ja pelastettua.

Tule kannatusjäseneksi

Vaelluskala ry:n kautta voi tukea suoraan kalakantojemme elvyttämistä. Yhdistyksen toiminta ei tavoittele voittoa, vaan pyrkii  tervehdyttämään vaelluskalakantoja.

Tule asiantuntijaksi

Oletko virtavesien kunnostuksen asiantuntija? Keräämme asiantuntijapoolia  virtavesien kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteutuksiin. 

Talkootoimintaan

Tule mukaan talkootoimintaan. Suurin osa vaelluskalojen elvyttämistyöstä perustuu vapaaehtoisten aktiivisuuteen. Kunnostustarpeessa olevia kohteita on valtava määrä. Sinua tarvitaan. 

Hämeenlinnanväylässä sortuma Haaganpuroon

Hämeenlinnanväylällä on havaittu vakava sortuma. Veden virtaus on syönyt Hämeenlinnanväylän alittavan putken ympäriltä maa-ainesta pois niin paljon, että tien pohjarakenne on pettänyt. Pääosa sortumasta on pyörätien puolella mutta ylettää myös ajoluiskalle. Vajoamaa on tällä hetkellä usean neliön alalla ja sen uppoama on metrin luokkaa. Perjantaina bussit ja rekat kulkivat tieluiskalla vain metrin päässä montusta jonka …

Hämeenlinnanväylässä sortuma HaaganpuroonRead More »

Turska, taimen ja kuha ovat kriisissä

Saaristomeren kuhat, rannikon taimenet ja Itämeren turska ovat kriisissä. Huolestuttava kehitys kertoo, että Itämeren alueella tapahtuva kalastus on kestämätöntä.   Turskan alamäki johtunee nimenomaan ylitehokkaasta troolauksesta, jota tekevät ulkomaalaiset kalastusalukset. Kuhaa pyydetään liian tehokkaasti ja liian tiheäsilmäisillä verkoilla. Taimen on äärimmäisen uhanalainen, eli välittömässä katoamisen vaarassa. Jokainen verkkoon kuollut alamittainen tai emokala heikentää taimenkantojen elinvoimaa. …

Turska, taimen ja kuha ovat kriisissäRead More »

Kutupesien laskenta

Taimenen kudun onnistuminen on tärkeä osa seurantaa. Taimenten määrän laskenta on varsinkin sameissa vesissä likipitäen mahdotonta, mutta kutijat jättävät jälkiä pohjaan, joista saadaan tärkeää tietoa lisääntymisen onnistumisesta. Myöhään syksyllä on mahdollista laskea kutupaikat, arvioida niiden mittasuhteita ja tehdä johtopäätöksiä kudulle nousseiden kalojen lukumääristä. Laskentaa vaikeuttaa syksyn sateiden sameuttama vesi ja se, ettei kahlaaminen ole itsestäänselvyys. …

Kutupesien laskentaRead More »

Taimenheijastimia Haaganpurolle kehotuksena varovaisuuteen

Pikku-Huopalahteen Helsingissä laskevalle Haaganpurolle sijoitetaan heijastimia taimenten kutupaikkojen merkiksi ja kehotukseksi varovaisuuteen kalojen elämästä kiinnostuneille tarkkailijoille, joiden määrä on Vaelluskala ry:n toiminnanjohtaja Henrik Kettusen mukaan nopeassa kasvussa sen jälkeen, kun tieto taimenten olemassaolosta purossa on levinnyt mediajulkisuuden myötä. ”Yritämme heijastimilla minimoida taimenten turhaa säikyttämistä”, selittää Kettunen. ”Uteliaiden määrän kasvu on johtanut siihen, että varsinkin isot …

Taimenheijastimia Haaganpurolle kehotuksena varovaisuuteenRead More »

Ämpärillä

Kutusoraikkojen puhdistaminen ämpärillä Niin, ämpärillä. Vaelluskala ry:n niksipalstan kärkeen rynnii muoviämpärillä tehtävä kutusoraikon huuhtelu. Purokunnostaja ei tarvitse enää lapioita, ei kiviä, ei talikoita. Muoviämpäri riittää.   Menetelmä on aivan ilmainen, helppo ja takuuvarma. Vaiheet 1: etsi kutusoraikko joka on kahluusyvyydessä tavallisille kumisaappaille, 2: mene seisomaan sen päälle ylävirran puoleiseen reunaan sanko kädessä, 3: ota purosta …

ÄmpärilläRead More »

Etsintäkuulutus

Etsimme vesiluonnon ja vaelluskalojen elvyttämisestä kiinnostuneita paikallisia toimijoita. Virtavesien ja vaelluskalojen elvyttämisessä tarvitaan yhteistyötä ja tekijöitä. Useimmissa maamme vesistöissä luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elvyttäminen on edennyt liian hitaasti ja siihen pitää puuttua. Suomessa kunnostustoiminta on ulkoistettu viranomaisille. Ymmärrys siitä, miten pienin resurssein ja vähäisin ponnistuksin voidaan saada hyviä tuloksia, ei ole yleisesti tiedostettu. Virtavedet tarvitsevat paikallisia toimijoita, …

EtsintäkuulutusRead More »

Lohimaan järvitaimenseminaari

MEDIATIEDOTE 21.8.2017 Kalastuksen ja järvitaimenkantojen suojelun yhteensovittaminen Rautalammin reitillä Konneveden kalatutkimus ry ja Pohjois-Savon ELY-keskus järjestivät seminaarin Tervon Lohimaassa 25.8.2017 Rautalammin reitin yläosan luontaisille järvitaimenkannoille on valmistumassa hoitosuunnitelma, joka painottuu kalastuksensäätelyyn. Säätely sisältää muun muassa 14 rauhoitusalueen muodostamisen pääreitin koskien ja kapeikoiden ympärille järvitaimenen kutuvaellusten turvaamiseksi. Suunnitelma suosittelee myös pienvirtavesien kunnostusta lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden laajentamiseksi …

Lohimaan järvitaimenseminaariRead More »

Pienvesivoimalabisnes uhkaa vaelluskaloja

Pienvesivoimaloiden rakentaminen näyttää hajautetun energiatuotannon näkökulmasta myönteiseltä, mutta niiden vaikutus vaelluskalakantojen elvytysyrityksiin on valitettavasti ollut erittäin kielteistä. On syytä pohtia viimeisintä tietoa käyttäen sitä, millä keinoin ristiriidat vaelluskalojen pelastamisen, luonnon virkistyskäytön ja pienvesivoimaloiden nykymuotoisen käytön välillä ratkaistaan. Virtavesien ja vaelluskalojen elvyttäminen onnistuu sitä paremmin mitä luonnollisemmat virtaamat ovat. Luonnollinen tai luonnollisen kaltainen virtaamavaihtelu edistää vesiekosysteemien …

Pienvesivoimalabisnes uhkaa vaelluskalojaRead More »