Etusivu

Vaelluskala

Kohti kestävää kalataloutta

Edistämme vaelluskalakantojen elvyttämistä innovaatioilla, pilottihankkeilla ja neuvonnalla. Kestävässä kalataloudessa ei ole kyse vain kaloista tai kalastuksesta, vaan kokonaisvaltaisesta asioiden edistämisestä. Laajapohjainen yhteistyö ja ymmärryksen lisääminen tuottavat vastuullisuutta, edellytyksiä elinkeinotoiminnalle ja kalastuksen harrastukselle.

Kestävä kalatalous on suunta, johon pyritään. Suomessa on paljon alan asiantuntemusta, taitoa ja kokemusta. Se on valtava pääoma, jonka kokoaminen yhteen on yksi Vaelluskala ry:n tavoitteista.

Pidämme tärkeänä, että päätöksenteon ja neuvonnan pohjana käytetään tutkittua tietoa ja parasta mahdollista osaamista. Myös päätökset ja niiden valmistelu tulisi tapahtua avoimesti ja läpinäkyvästi. Tällä sivustolla tullaan tiedottamaan ja seuraamaan kestävään kalastukseen liittyvistä asioista.

Kestävä kalatalous koskettaa kaikkia kaloja ja kalavesiä. Useimmat kalakannat elävät ja lisääntyvät luontaisesti, mutta monien kutuolosuhteet ovat huonot. Alennustilassa olevia lisääntymisalueita tulee elvyttää, edistää kunnostuksia, ehkäistä liikakalastusta ja varjella vesiluontoa. 

Uskomme, että näillä keinoilla saamme vesistöt eläviksi niin pinnan alla kuin sen yläpuolella. Iloksi ja hyödyksi meille kaikille.

Auta meitä selvitystyössä

Keräämme tietoa kunnostustarpeessa olevista virtavesistä.

Mukaan vaelluskalatoimintaan!

Voit osallistua ja tukea toimintaa monella eri tavoin

Vaelluskala ry:nä kannustamme laajapohjaiseen yhteistyöhön sekä seurantaan perustuvaan hoitoon. Vaelluskalaverkosto on yksi tapa olla mukana toiminnassa. Vaelluskala ry:hyn voi kuulua myös asiantuntijana, talkoolaisena tai kannatusjäsenenä (henkilö, yhteisö- tai sponsorijäseneksi)

Paikallistoimintaan voi ilmoittautua tästä:

Kannatusjäseneksi voi liittyä tästä:

Vaelluskalapäätös

Tämä on vetoomus suomalaisille päättäjille

Ryhtykää ripeisiin ja tehokkaisiin toimiin vaelluskalojen puolesta. Olkaa esimerkkeinä ja näyttäkää mallia. Myös jokainen kalamies päättää itse kohdaltaan, miten vesistöjämme kohtelee. Vaelluskalojen kannat ovat pääosin hävinneet ja jäljellä olevien kantojen tila on huolestuttavan heikko.